Support Service

 

Friendly with foreign businesses, Conroy Tower supports services that can make it difficult for foreign businesses to operate in Vietnam in general and Da Nang in particular: international bank, visa , established FDI companies, audit and law.

All support services are up to international standards and are carefully guided by consultants and branded companies.

Test to road to success shorter at the reception desk located on the 3 floor of Conroy Tower.

 

Các dịch vụ hỗ trợ

Thân thiện với các doanh nghiệp nước ngoài, Conroy Tower hỗ trợ các dịch vụ có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng: ngân hàng quốc tế, thị thực, thành lập công ty FDI, kiểm toán và luật.

Mọi dịch vụ hỗ trợ đều đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và được hướng dẫn cặn kẽ bởi các chuyên viên tư vấn và các công ty có thương hiệu.

Thử nghiệm để con đường đến thành công ngắn hơn tại bàn lễ tân đặt tại tầng 3 của toà nhà Conroy Tower.

 

office-3a Support Service

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of